Vanilla Hot Wax

French Vanilla Hard Wax

Strawberry Hard Wax

Rose Hot/Hard Brazilian Wax

Lavender Hard Wax

Chocolate Hot Brazilian Wax

Olive Oil Hard Wax

Aloe Vera Hot/Hard Brazilian Wax

Apricot Hot Wax

Mango Hot Wax

Bella Hot/Hard Brazilian Wax

Venetian Hot Wax

Amore Hard Wax